Fyzioterapie sportovců

Pohybový systém u sportovců je ve zvýšené míře namáhán a jsou na něj nárazově kladeny vyšší nároky. Jsou-li u sportovce svaly zapojeny optimálním způsobem, není-li někde na těle zvýšené či snížené napětí svalů, jsou-li klouby centrovány, pak jde o ideální stav, při kterém vydrží tělo bez úrazu až extrémní zátěž. Tento stav je bohužel i u vrcholových sportovců méně častý.

Nezřídka jsou u sportovců svaly do pohybu zapojovány neideálně, dochází k jejich přetěžování a drobným vyosením kloubů. Tyto poruchy se řetězí, až potom mohou vyústit v úraz či přetížení, které se manifestuje bolestí kloubů či svalů i na místě vzdáleném od primárního postižení. Neřeší-li se tyto problémy včas, dojde nakonec k takovému přetížení, úrazu či bolestem, které sportovce definitivně vyřadí ze sportu.

Vysoce odbornou péčí lze těmto změnám na pohybovém aparátu předcházíme, a pokud již vznikly, často je účinně odstraňujeme. Při preventivní péči pomáháme sportovcům lépe zapojit svalový aparát a tím zlepšíme kondici a výkon. Sportovcům s již vzniklými úrazy a bolestmi urychlujeme návrat k plnému výkonu a preventivně působíme proti opětovnému vzniku potíží.

Věnujeme se jak profesionálním, amatérským, dětským i seniorským sportovcům, kteří chtějí u svého sportu vydržet co nejdéle a prožívat radost ze svého sportovního výkonu bez obav o své tělo.

U sportovců se nejvíce zabýváme

 • preventivní péče o pohybový aparát
 • zlepšení koordinace pohybu
 • centrace kloubů, jejich optimální zatížení, stabilizace páteře
 • předcházení úrazům a přetížením
 • péče o přetížený aparát či jeho jednotlivé části
 • diagnostika úrazových stavů
 • rychlé řešení natažených svalů, „koňarů“ a dalších svalových bolestí
 • urychlení hojení úrazů a časnější a efektivnější návrat k plnému výkonu
 • efektivně řešíme vykloubení, svalová mikrotraumata až makrotraumata
 • bolesti zad a ústřely
 • kloubní blokády
 • předoperační a pooperační péče

 

Paní Jindřišku jsem začal navštěvovat po dlouhotrvajících problémech s ramenem, které jsem si zranil v hokeji. Díky jejímu stoprocentnímu nasazení, pochopení pro sport a vcítění se do klienta si můžu zase plnohodnotně hokej zahrát. Zkrátka člověk na správném místě. Za vše jí patří velké díky.

Jan Matějka, profesionální hokejista