Fyzioterapie dospělých pacientů

 

Na tělo člověka v průběhu celého života působí řada vnějších i vnitřních faktorů, které jej pomáhají formovat. Je to například stres, neideální psychomotorický vývoj, špatná pracovní poloha, přetěžování pohybového systému dlouhodobou statickou zátěží, vadné pohybové stereotypy.

Velká část bolestí je způsobena změnou napětí měkkých struktur (svalů, jizev, fascií, atd.). Tyto změny napětí se v těle různě řetězí a vytvářejí tak spleť různých změn na těle. Pečlivým vyšetřením zjistíme příčinu a pak cíleně působíme tam, kde je to právě potřeba.

Na našem pracovišti vycházíme ze znalostí medicíny, anatomie, fyziologie, neurofyziologie a vývojové kineziologie. Praktické zkušenosti jsme získali na renomovaných pracovištích naší republiky a pod vedením předních odborníků u nás. Všechny tyto poznatky a zkušenosti vyúsťují ve vysoce odbornou a cílenou péči nejvyšší kvality v našem kraji. Často svým působením předcházíme operacím, které mají nemalé riziko opětovného vzniku bolestí na stejném či vzdáleném místě.

U dospělých léčíme zejména

 • bolesti hlavy
 • bolesti zad, bederní, hrudní i krční páteře
 • vystřelující a propagující bolesti
 • bolesti kloubů a svalů
 • dechové potíže a bolesti na hrudníku
 • skolióza a další deformity páteře
 • vadné držení těla
 • tenisový a golfový loket, syndrom karpálního tunelu
 • bolesti Achilovy šlachy a jiné úponové bolesti
 • halux valgus, ostruha patní kosti a další ortopedické diagnózy
 • bolesti a obtíže při neurologických onemocněních
 • bolesti při degenerativních a revmatických onemocněních
 • úrazy a chronické poúrazové stavy
 • předoperační poradenství a zácvik
 • pooperační fyzioterapie
 • menstruační bolesti a další bolesti břicha
 • funkční sterilita
 • fyzioterapie těhotných a inkontinentních žen
 • závratě a pískání v uších

ergonomické konzultace pracovní polohy