Pro vás a vaše pacienty

V současné době je fyzioterapie často zaměňována za masáže či aplikaci fyzikální terapie. Na některých pracovištích je prováděna hlavně manipulační léčba.

V naší ordinaci nejprve pacienta pečlivě vyšetříme a pak cíleně působíme na skutečnou příčinu obtíží (velmi často porušená centrace a stabilizace určitého úseku páteře či určitého kloubu, určitý spoušťový bod, atd.). Ovlivňujeme funkční změny na pohybovém aparátu a tím předcházíme strukturálnímu nálezu či zamezujeme jeho progresi. Proto je naše terapie velmi účinná a většinou zamezíme recidivě problémů. Vždy naučíme pacienta předcházet dalším obtížím a tím se stává aktivním účastníkem v péči o své zdraví.

O vaše pacienty budeme pečovat podle posledních poznatků vědy a vysoce odborně. Provádíme základní ortopedické, neurologické, aj. testy. Jsme otevření spolupráci a vzájemné komunikaci.

Prováděné techniky a úkony

 • komplexní diagnostika pohybového a nervově-svalového aparátu
 • stabilizace páteře a jednotlivých kloubů
 • senzomotorická stimulace
 • Vojtova reflexní lokomoce
 • spirální dynamika
 • Klappovo lezení
 • techniky měkkých tkání
 • neurodynamika
 • cvičení na balančních pomůckách, využití míčů, overbalu, Therabandu, atd.
 • ergonomie
 • ultrazvuk, elektroterapie a kombinovaná terapie, laser
 • terapie Bazálními podprogramy
 • dynamická neuromuskulární stabilizace