Mgr. et Mgr.
Jindřiška
Mlčková

 

Vystudovala obor fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D., který je bez nadsázky jeden z nejuznávanějších fyzioterapeutů na světě. Mezi laickou veřejností je znám péčí o vrcholové sportovce a významné osobnosti politické i kulturní scény.

Na bakalářském stupni Jindřiška Mlčková promovala s červeným diplomem. Zabývala se fyzioterapií u neurodegenerativních onemocnění.

Na magisterském stupni zkoumala vliv fyzioterapie na pohybový aparát u výkonnostních dětských sportovců právě pod vedením Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.

Pracovala na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve fakultní nemocnici v Motole, později jako vedoucí fyzioterapeut v nestátním zdravotnickém zařízení (NZZ) GeRI, spol. s r. o v Praze.

Téměř dvě sezóny dojížděla do extraligového klubu HC Slavia Praha, kde se starala o „A“ tým. Docházela také do TK Sparta Praha pečovat o mladé tenisty.

V letech 2005 až 2012 externě přednášela na 2. lékařské fakultě pro studenty fyzioterapie.

V roce 2010 se rozhodla vrátit zpět domů na Luhačovicko a zde pozvednout jméno fyzioterapie a vybudovat si vlastní ordinaci. Ve své praxi se rovným dílem věnuje dětem, dospělým i sportovcům.

Od roku 2014 tlumočí kurzy americké fyzioterapeutky Izabely Koscielny, PT, která se zabývá rehabilitací neurologicky postižených pacientů. Jindřiška Mlčková již od svých studií prohlubuje své znalosti výrazně nad rámec povinného vzdělávání, jelikož výzkum v oblasti fyzioterapie jde mílovými kroky dopředu a kdo chvíli stál, již stojí opodál.

Pracovní činnost:
06/2014 až dosudodborný garant v NZZ ComplexTherapy s.r.o., Zlín
02/2010 až dosudOSVČ v oboru fyzioterapie, Polichno
09/2008 až 01/2010vedoucí fyzioterapeut, NZZ  GeRI, s.r.o., Praha
08/2008 až 01/2010fyzioterapeut „A“ týmu, HC Slavia Praha, s.r.o. , Praha
01/2007 až 08/2008fyzioterapeut, NZZ GeRI, s.r.o., Praha
12/2006 až 05/2008fyzioterapeut, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole , Praha
07/2006 až 08/2006fyzioterapeut, NZZ Reha-Praktik, s.r.o, Nýrsko
06/2003 až 08/2007konzultant I, samostatný konzultant až asistent náslechu, Linka bezpečí, Praha
Přednášková činnost:
06/2014 až dosudškolící činnost fyzioterapeutů v NZZ ComplexTherapy s.r.o., Zlín
09/2011 až dosudškolící činnost fyzioterapeutů v NZZ Privátní ordinace fyzioterapeuta, Polichno
03/2010 až dosudškolící a vzdělávací činnost, Rodinné centrum Kaštánek, Valašské Klobouky
2008 až 2009školící činnost pro fyzioterapeuty, NZZ GeRI, s.r.o., Praha
4.4.2009praktický seminář Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, Trenér fitness, s.r.o., Praha
14.-15.11.2008praktický seminář Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře ve skupinovém cvičení, Seniorfitnes, o.s., Praha
1.11.2008přednáška Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, Trenér fitness, s.r.o., Praha
16.5.2008přednáška Vliv fyzioterapie na výkon u vrcholových dětských sportovců v rámci kurzu Týmová péče o pohybový systém dětí a adolescentů ve sportovních klubech, IPVZ , Praha
2005 až 2012přednášky pro studenty fyzioterapie, Klinika fyzioterapie a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK , Praha
Výzkumná činnost:
2006 až 2010člen týmu propagující lege artis péči o pohybový aparát dětských sportovců
2006 až 2008Vliv fyzioterapie na funkci posturální motoriky u výkonnostních dětských sportovců (tenistů)
2005 až 2006Vliv fyzioterapie na poruchy stability u pacienta s dědičnou polyneuropatií (Charcot-Marie-Tooth)
Absolvované kurzy a další vzdělávací akce:
18.1.-10.2.2019kurz Fascial Manipulation®/ Stecco® Level I (Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT)
1.-4.11.2018kurz Dynamická neuromuskulární stabilizace A (Prof. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D. a kol.)
13.4.2018kurz Právní aspekty poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty (Doc. JUDr. Doležal Tomáš, Ph.D., LL.M.)
5.-8.4.2018kurz Pohyb a stabilita (Bc. Lewitová Clara-Maria Helena)
26.–28.2.2016kurz Posilování a strečink ve fyzioterapii (Koordinačně-zátěžová kinezioterapie), část A (Mgr. Čech Zdeněk)
22.5.-21.6.2015kurz Medical Taping Concept (Krestová Lucie)
24.-25.1.2015kurz Komplexní terapie Trigger Pointů a Globální svalová inhibice (Mgr. Bitnar Petr)
18.-19.9.2014kurz Advanced TheraSuit Method® (Koscielny Izabela, PT)
9.-13.6.2014kurz TheraSuit Method® (Koscielny Izabela, PT)
15.10 –3.12.2012kurz Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi)
6.2.-15.6.2012kurz Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy; Čápová Jarmila)
27.-29.5.2011kurz Forma-funkce-facilitace (Bc. Lewitová Clara-Maria Helena)
17.5.2010klinický seminář Komplexní rehabilitační lékařství a psychosomatika (MUDr. Hnízdil Jan)
18.3. – 14.11.2010kurz Spiraldynamik – Basic, 1. až 4. část (Kazmarová Lenka)
29.10.-28.11. 2009kurz Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu, 1. a 2. část (Čápová Jarmila, Mgr. Debowski Tomáš)
7.11.2009Wellness-fitness kongres (kolektiv školitelů)
29.9.2009seminář Aplikační techniky ve fyzikální terapii (Mgr. Urban Josef)
12.9.-8.11.2009kurz Poradce pro výživu při MZLU Brno (Ing. Burdychová Radka a kol.)
22.-25.6.2009refresh kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (Mgr. Hanušová Šárka, Ph.D.)
12.6.2009Klinický seminář Clary-Marie Lewitové (Bc. Lewitová Clara-Marie Helena)
5.-7.6.2009kurz Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Prof. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D.)
2.6.2009přednášky Fyzikální a přístrojová terapie u pacientů po poranění míchy (kolektiv přednášejících)
23.5.2009konference Komplexní přístup ve fyzioterapii (kolektiv přednášejících)
22.5.2009seminář Hlas a dech ve fyzioterapii (Mgr. Lewitová Jana)
17.4.2009Klinický seminář vedený Clarou-Marií Helenou Hermachovou (Bc. Hermachová Clara-Marie Helena)
21.-22.3.2009kurz Fyzioterapie u vrcholových sportovců (Dr. Švejcar Pavel , Mgr. Rybová Pavla)
5.2.2009kongres Noha – funkce, diagnostika a léčba (kolektiv přednášejících)
31.1.-1.2.2009kurz Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence (Dr. Švejcar Pavel , Šizligová Jana)
30.1.2009klinický seminář Prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. (Prof. MUDr. Lewit Karel, DrSc.)
10.-11.1.2009kurz Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (Dr. Švejcar Pavel)
25.2.-7.3.2008kurz Vojtova metoda pro studenty 2.LF UK (Bc. Kováčiková Věra a kol.)
30.1.2008seminář Testování mládeže (10 – 14 let) zařazených do přípravy vrcholového sportu (Mgr. Hanušová Šárka, Ph.D., Mgr. Ježková Martina)
10.-12.12.2007seminář Feldenkreisova metoda v rámci studia na 2.LF UK (MgA. Oswaldová Petra)
17.4.2007seminář Resuscitace (kolektiv přednášejících FN Motol)
22.-23.6.2006konference Kineziologie 2006 (kolektiv přednášejících)
28.7.2005konference Letní školy fyzioterapie (Dr. Švejcar Pavel)
29.6.2005seminář Vývojová kineziologie dle Vojtovy reflexní terapie (Mgr. Sochorová Kateřina)
9.6.2005přednášky Vinohradské odpoledne (popáleninová medicína, senzomotorika; kolektiv školitelů)
13.4.2005seminář Akreditace, dokumentace fyzioterapeuta (Hlavičková Růžena)
20.-27.2.2005kurz Reiki I. a II. stupně (MUDr. Fabiánová Jarmila)
1.2.2005kurz cvičení SM systém – funkční stabilizace a mobilizace páteře (MUDr. Smíšek Richard)