Dopřejte svému tělu bezbolestný život

Proč na fyzioterapii právě k nám?

Vysoce odborná péče

Vždy se o vás postará vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut, který používá metody lege artis, podle posledních vědeckých poznatků. Využíváme moderní přístroje, které máme k dispozici přímo v ordinaci. Spolupracujeme s odborníky z jiných oborů.

Propracovaný systém terapie

Každému pacientovi věnujeme celou hodinu (55 minut práce s pacientem, 5 minut práce s dokumentací). Provádíme pečlivé vyšetření pohybového aparátu a stanovujeme příčinu obtíží. Dále pracujeme na jejím odstranění. Díky tomu odchází drtivá většina pacientů již z první terapie s úlevou. Vždy si odnesete instrukce, jak předcházet bolestem.

Nadstandardně individuální přístup

Vybereme vám cviky ušité na míru vám i vašim potřebám. Pracujeme s vámi s respektem a ohleduplně zacházíme s vaším tělem i duší. Snažíme se navázat důvěrný vztah terapeut – pacient. V případě potřeby vás ošetříme i mimo pracovní dobu. Požadujete-li nadstandardní péči, velmi rádi vám ji poskytneme.

Fyzioterapie dětských pacientů

Na rozdíl od dospělých pacientů lze u dětí ovlivnit např. tvary kostí a kloubů (skolióza, kulatá záda, nohy do „O“ nebo do „X“, tvar hrudníku, aj.). Fyzioterapie u dětí má obrovský význam zejména u neurologických postižení, jako je např. dětská mozková obrna (DMO).

Fyzioterapie sportovců

Pohybový systém u sportovců je ve zvýšené míře namáhán a jsou na něj nárazově kladeny vyšší nároky. Jsou-li u sportovce svaly zapojeny optimálním způsobem, není-li někde na těle zvýšené či snížené napětí svalů, jsou-li klouby centrovány, pak jde o ideální stav, při kterém vydrží tělo bez úrazu až extrémní zátěž. Tento stav je bohužel i u vrcholových sportovců spíše výjimkou.

Fyzioterapie dospělých pacientů

Na tělo člověka v průběhu celého života působí řada vnějších i vnitřních faktorů, které jej pomáhají formovat. Je to například i stres, který nepřímo přes pohybový systém způsobuje velkou část fyzické bolesti. U dospělého na rozdíl od dětí již bohužel nemůžeme změnit např. křivky páteře, tvar kolenních kloubů do „O“ nebo do „X“, tvar hrudníku, aj.

Napište nám

12 + 8 =